Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Kinh doanh quốc tế và Quản trị kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH02 27.2 A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07

Mã ngành
NTH02
Điểm chuẩn
27.2
Tổ hợp môn
A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07