Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH04 37.55 D01

Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2

Mã ngành
NTH04
Điểm chuẩn
37.55
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2