Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH05 36.75 D01

Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2; tổ hợp D03 chênh lệch giảm 2đ

Mã ngành
NTH05
Điểm chuẩn
36.75
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2; tổ hợp D03 chênh lệch giảm 2đ