Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH05 35 D01

Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm

Mã ngành
NTH05
Điểm chuẩn
35
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Tổ hợp D03 chênh lệch giảm 1 điểm