Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH05 25.2 D03

Mã ngành
NTH05
Điểm chuẩn
25.2
Tổ hợp môn
D03