Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH07 26.3 D06

Mã ngành
NTH07
Điểm chuẩn
26.3
Tổ hợp môn
D06