Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH07 36 D01

Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm

Mã ngành
NTH07
Điểm chuẩn
36
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Tổ hợp D06 chênh lệch giảm 1 điểm