Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Ngoại thương (phía Bắc)

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTH07 37.2 D01

Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2; tổ hợp D06 chênh lệch giảm 2đ

Mã ngành
NTH07
Điểm chuẩn
37.2
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2; tổ hợp D06 chênh lệch giảm 2đ