Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật mỏ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520601 15 A01, C01, D01

Mã ngành
7520601
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, C01, D01