Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật mỏ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520601 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7520601
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01