Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh

Kỹ thuật mỏ

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520601 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7520601
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07