Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Trà Vinh

Ngôn ngữ Khmer

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220106 15 C00, D01, D14

Mã ngành
7220106
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D14