Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201CLC 24.44 A01, D01, D10, D15

N1 >=8.6;TTNV<=2

Mã ngành
7220201CLC
Điểm chuẩn
24.44
Tổ hợp môn
A01, D01, D10, D15
Ghi chú
N1 >=8.6;TTNV<=2