Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201CLC 17.13 D01

Mã ngành
7220201CLC
Điểm chuẩn
17.13
Tổ hợp môn
D01