Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Nguyễn Tất Thành

Quay phim

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210236 15 N05

Mã ngành
7210236
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
N05