Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Trà Vinh

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220112 14 C14

Mã ngành
7220112
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
C14