Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Trà Vinh

Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220112 16.25 C00, D14

Mã ngành
7220112
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
C00, D14