Thứ sáu, 8/7/2022
Đại học Văn Hóa Hà Nội

Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320402 20 C00

Mã ngành
7320402
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
C00