Thứ ba, 3/10/2023
Đại học Văn hóa Hà Nội

Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320402 22 A00, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7320402
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D78, D96