Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Văn hóa Hà Nội

Bảo tàng học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320305 21.83 A00, A16, D01, D78, D96

Mã ngành
7320305
Điểm chuẩn
21.83
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D78, D96