Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Văn Hóa Hà Nội

Bảo tàng học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320305 17 C00

Mã ngành
7320305
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
C00