Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140203 25.5 C00, D01, D14, D78

Mã ngành
7140203
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D78