Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140203 28.42 C00, D01, D14, D78

TTNV <=7

Mã ngành
7140203
Điểm chuẩn
28.42
Tổ hợp môn
C00, D01, D14, D78
Ghi chú
TTNV <=7