Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quản lý xây dựng (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302D 22.6 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7580302D
Điểm chuẩn
22.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90