Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quản lý xây dựng (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302D 21 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7580302D
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90