Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Quản lý xây dựng (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580302D 24.5 D01, D90

Mã ngành
7580302D
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
D01, D90