Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kiên trúc (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101D 22 V03, V04, V05, V06

Mã ngành
7580101D
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
V03, V04, V05, V06