Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kiên trúc (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101D 23 V06

Mã ngành
7580101D
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
V06