Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kiên trúc (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580101D 20.33 V03, V04, V05, V06

Mã ngành
7580101D
Điểm chuẩn
20.33
Tổ hợp môn
V03, V04, V05, V06