Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

KỲ thuật Còng nghiệp (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520117D 22.3 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520117D
Điểm chuẩn
22.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90