Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

KỲ thuật Còng nghiệp (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520117D 17 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520117D
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90