Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật in (hộ Đụi trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510801D 17.1 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510801D
Điểm chuẩn
17.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90