Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật in (hộ Đụi trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510801D 23.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510801D
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90