Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật in (hộ Đụi trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510801D 24.75 D01, D90

Mã ngành
7510801D
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
D01, D90