Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Năng lượng tái tạo (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510208D 21 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510208D
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90