Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Năng lượng tái tạo (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510208D 22.4 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510208D
Điểm chuẩn
22.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90