Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Năng lưựng tái tạo (hộ Dại (rà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510208D 18.85 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510208D
Điểm chuẩn
18.85
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90