Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Năng lưựng tái tạo (hộ Dại (rà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510208D 24.75 A00

Mã ngành
7510208D
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00