Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật nhiệt (hộ Chắt lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206A 20.25 A00

Mã ngành
7510206A
Điểm chuẩn
20.25
Tổ hợp môn
A00