Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ Chắt lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206A 17 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510206A
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90