Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật máy tinh (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480108D 25.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480108D
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90