Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật máy tinh (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480108D 27 D01, D90

Mã ngành
7480108D
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
D01, D90