Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật máy tinh (hệ Chất lượng cao ticng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480108C 21 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480108C
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90