Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật máy tinh (hệ Chất lượng cao ticng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480108C 26 D01, D90

Mã ngành
7480108C
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D01, D90