Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật máy tinh (hệ Chất lượng cao ticng Việt)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480108C 24.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480108C
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90