Thứ tư, 8/2/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật máy tinh (hệ ('hất lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480108A 25.25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480108A
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90