Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật máy tinh (hệ ('hất lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480108A A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480108A
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90