Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Thict kế dồ họa (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403D 24.3 V01, V02, V07, V08

Mã ngành
7210403D
Điểm chuẩn
24.3
Tổ hợp môn
V01, V02, V07, V08