Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Thict kế dồ họa (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210403D 21 V01, V02, V07, V08

Mã ngành
7210403D
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
V01, V02, V07, V08