Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chc tạo máy (hệ Chắt lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202A 23.2 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510202A
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90