Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chế tạo máy (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202D 25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510202D
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90