Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chê tạo máy (hệ Dại trả)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202D 26.25 D01, D90

Mã ngành
7510202D
Điểm chuẩn
26.25
Tổ hợp môn
D01, D90