Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghç kỳ thuật cơ điện tứ (hộ Chất lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203A 17 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510203A
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90