Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ chất lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203A 24.69 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510203A
Điểm chuẩn
24.69
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90