Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Cống nghệ kỳ thu¿! cơ điộn từ (hí* Dụi (rà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203D 26.75 D01, D90

Mã ngành
7510203D
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
D01, D90