Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Cống nghệ kỳ thu¿! cơ điộn từ (hí* Dụi (rà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203D 22.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510203D
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90