Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203D 26.9 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510203D
Điểm chuẩn
26.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90