Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật ỏ tô (hệ Chat lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205A 25.25 A00

Mã ngành
7510205A
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00