Thứ tư, 7/6/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật ỏ tô (hệ Chat lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205A 23.25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510205A
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90