Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205D 26.65 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510205D
Điểm chuẩn
26.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90