Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ỏ tỏ (Ik Dại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205D 27.25 D01, D90

Mã ngành
7510205D
Điểm chuẩn
27.25
Tổ hợp môn
D01, D90