Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205D 25.35 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510205D
Điểm chuẩn
25.35
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90