Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ỏ tỏ (Ik Dại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205D 25.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510205D
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90