Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật nhiệt (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206D 18.7 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510206D
Điểm chuẩn
18.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90