Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Cong nghệ kỳ thuật nhiệt (hệ Đại trả)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206D 21.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510206D
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90