Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Cong nghệ kỳ thuật nhiệt (hệ Đại trả)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206D 25.25 A00

Mã ngành
7510206D
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
A00