Thứ ba, 25/1/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công Nghệ kỳ thu¿t điện - điện tư (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301D 26.5 D01, D90

Mã ngành
7510301D
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
D01, D90