Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công Nghệ kỳ thu¿t điện - điện tư (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301D 26 A00

Mã ngành
7510301D
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00