Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301D 23.25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510301D
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90