Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301D 25.38 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510301D
Điểm chuẩn
25.38
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90