Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghç kỹ thuật Diện tứ - Vico thòng (hç Dại trả)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302D 26 D01, D90

Mã ngành
7510302D
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
D01, D90