Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302D 26.1 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510302D
Điểm chuẩn
26.1
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90