Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghç kỹ thuật Diện tứ - Vico thòng (hç Dại trả)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302D 23.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510302D
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90