Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghỹ kỳ thuật điều khicn và lự động hoả (hệ Chat lượng cao ticng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303A 25.15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510303A
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90