Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật điểu khicn và tự động hoả (hộ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303D 26.5 A00

Mã ngành
7510303D
Điểm chuẩn
26.5
Tổ hợp môn
A00