Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghç Kỳ thuật Hóa học (hç Dại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401D 26 A00, B00

Mã ngành
7510401D
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, B00