Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghç Kỳ thuật Hóa học (hç Dại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401D 25.5 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7510401D
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90