Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510401D 25.8 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7510401D
Điểm chuẩn
25.8
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90