Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ Kỹ thuật vật liệu (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510402D 20 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510402D
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90