Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật mỏi trường (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406D 20.1 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7510406D
Điểm chuẩn
20.1
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90