Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Logistics và quán lý chuỗi cung ứng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605D 25.15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510605D
Điểm chuẩn
25.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90