Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Logistics và quán lý chuồi cung ứng (hv Dự! trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510605D 26.75 D01, D90

Mã ngành
7510605D
Điểm chuẩn
26.75
Tổ hợp môn
D01, D90