Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật Y sinh (Điện tư V sinh) (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212D 25.5 D01, D90

Mã ngành
7520212D
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
D01, D90