Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật Y sinh (Điện tư V sinh) (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212D 21.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520212D
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90