Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật Y sinh (Điện tư V sinh) (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520212D 23.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7520212D
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90