Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ Thực phẩm (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101A 21.1 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7540101A
Điểm chuẩn
21.1
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90