Thứ tư, 30/11/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ Thực phàm (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101D 20.1 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7540101D
Điểm chuẩn
20.1
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90