Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ Thực phàm (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101D 26 A00, B00

Mã ngành
7540101D
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
A00, B00