Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật xảy dựng công trinh giao thông (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205D 22 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7580205D
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90