Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kỹ thuật xảy dựng công trinh giao thông (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580205D 20.55 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7580205D
Điểm chuẩn
20.55
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90