Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Thiết kế thời trang (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404D 21.6 V01, V02, V07, V09

Mã ngành
7210404D
Điểm chuẩn
21.6
Tổ hợp môn
V01, V02, V07, V09