Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Thiết kế thời trang (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404D 20 V01, V02

Mã ngành
7210404D
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
V01, V02