Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Thiết kế thời trang (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210404D 21 V07, V09

Mã ngành
7210404D
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
V07, V09