Thứ hai, 27/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Ngôn ngữ Anh (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220201D 24.75 D01, D96

Mã ngành
7220201D
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
D01, D96