Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Tài chính

Kế toán (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301D 21.55 D01

Điểm môn toán >= 6.6; thứ tự nv 1

Mã ngành
7340301D
Điểm chuẩn
21.55
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Điểm môn toán >= 6.6; thứ tự nv 1