Thứ hai, 27/6/2022
Học viện Tài chính

Kế toán (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301D 26.95 D01

Môn Toán >= 7.8; NV1

Mã ngành
7340301D
Điểm chuẩn
26.95
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Môn Toán >= 7.8; NV1