Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kế toán (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301D 24.75 A00

Mã ngành
7340301D
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A00