Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kế toán (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301D 21.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340301D
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90