Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kế toán (hệ Đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301D 25 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7340301D
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90