Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ Thông Tin (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201D 26.64 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7480201D
Điểm chuẩn
26.64
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90