Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Cóng nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ Chất lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102A 19.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510102A
Điểm chuẩn
19.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90