Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Cõng nghệ kỳ thuật cõng trinh xây dựng (hệ Dại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102D 23.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510102D
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90