Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Cõng nghệ kỳ thuật cõng trinh xây dựng (hệ Dại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102D 25 D01, D90

Mã ngành
7510102D
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
D01, D90