Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (hệ đại trà)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102D 24.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510102D
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90