Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật cơ khi (hệ Chát lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201A 24.25 D01, D90

Mã ngành
7510201A
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
D01, D90