Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỳ thuật cơ khi (hệ Chát lượng cao tiếng Anh)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201A 22 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510201A
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90